Αποσύρονται καλλυντικά προϊόντα – Έρευνα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στην Κύπρο

Καλλυντικά προϊόντα, έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση του Δικτύου Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX). Ανακοίνωση των Φαρμακευτικών αναφέρει ότι για τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για το λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των προϊόντων στην κυπριακή αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του, να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνο 22-608606/22-608663.

All rights are reserved by HealthyU ©