Μη ασφαλή προϊόντα στην αγορά που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους καταναλωτές ότι έχουν κοινοποιηθεί 58 προϊόντα τα οποία μπορείτε νε δείτε εδώ και τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX. Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την είδηση εδώ.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

All rights are reserved by HealthyU ©