Φαρμακευτική κάνναβη στην Κύπρο – Οι εξελίξεις

Διορίζεται Συντονιστική Επιτροπή για αξιολόγηση των αιτούντων για παραχώρηση άδειας παραγωγού φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο

Μετά την ψήφιση των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμών του 2019 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου και αφορά στον διορισμό Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα έχει την ευθύνη αξιολόγησης των προσώπων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για άδεια παραγωγού φαρμακευτικής κάνναβης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών.

Η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί ακόμα ένα βήμα για την υλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, προωθώντας παράλληλα τους τομείς της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Κύπρο, αλλά και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα μας με πολλαπλά οφέλη για την κυπριακή οικονομία.

PIO

All rights are reserved by HealthyU ©